ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท ธีร์เซ่งเฮง เมทัลโปรดักส์ จำกัด
ที่อยู่ 359 หมู่ 3 ต.สนามคลี อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 72230

035-446-889
035-446-888
theesengheng@gmail.com

ฝ่ายขาย 094-232-3259
ฝ่ายบัญชี 083-789-4997